000009440149Small

Vaidluste lahendamine

Büroo vaidluste lahendamise meeskond omab laialdast kogemust klientide esindamisel kohtuvaidlustes. Tegeleme kohtuväliste ja kohtueelsete vaidluste lahendamisega ning esindame kliente tsiviil- ja haldusasjades kõigis kohtuastmetes, lisaks esindame kliente ka arbitraažimenetlustes. Klientideks on nii kodu- kui välismaised juriidilised ja füüsilised isikud. Oleme edukalt osalenud arvukates vaidlustes, mis kätkevad piiriülest elementi, st vaidlevatest pooltest on üks või mõlemad välismaised, mis tihti toob kaasa ka välismaa õiguse kohaldamise.

Meie kogemustepagas hõlmab muuhulgas nii maksudega, ehituse ja planeerimise, maareformi, riigihangete ja töösuhetega seotud vaidlusi, aga ka majandussüütegude kriminaalasju.