Cross-border-taxation

Maksuõigus

Maksude planeerimine ning optimeerimine on majandustegevuse lahutamatu osa. Seetõttu mõistavad Hedman Partners eksperdid vajadust pakkuda klientidele ärieesmärkide saavutamiseks efektiivseid ning usaldusväärseid maksulahendusi nii siseriiklikult kui ka piiriüleselt.

Hedman Partners maksutöörühm nõustab kliente nii tehingute maksustamisega seotud küsimustes, maksuplaneerimises, maksumenetluses, maksuvaidlustes kui ka äriühingute ja tööjõu piiriülese maksustamisega seotud küsimustes. Piiriüleselt tegutsedes tuleb ettevõtjatel arvestada ka võimaliku maksukohustusega välisriigis. Nõustame kliente kuidas hoida maksukäitumine korrektne ja olla usaldusväärne piiriüleselt tegutsedes, peamiselt Soomes, aga ka teistes riikides. Tagamaks klientidele efektiivseid ning parimaid lahendusi piiriülestes maksuküsimustes ja –vaidlustes, kasutame vajadusel Hedman Partners Soome büroo maksuspetsialiste ning maksualaseid koostööpartnereid nii Lätis, Leedus kui ka teistes riikides.

Me anname klientidele konkreetseid ja selgeid vastuseid, olenemata küsimuse mahust ja keerukusest ning aitame seeläbi kaasa klientide majanduseesmärkide maksuefektiivsele realiseerumisele. Meie eksperdid on esinenud edukalt Riigikohtus ning saavutanud klientidele kasulikke tulemusi mitmetes pretsedendi tähtsusega kohtuasjades.