000018717838Small

Maksejõuetus

Hedman Partners’i eksperdid omavad põhjalikke teadmisi klientide nõustamisel maksejõuetusega seonduvates küsimustes alates võlgnike ja võlausaldajatega läbirääkimiste pidamisest, võlgade restruktureerimisest kuni saneerimis- ning pankrotimenetluseni.

Meie advokaadid aitavad klientidel enne otsuse langetamist ning tegevuskava valikut kaaluda kõiki võimalusi, leidmaks kliendi küsimuse lahendamiseks efektiivseim ning parim lahendus, kaasates vajadusel protsessi ka finantsnõustajaid.

Hedman Partners’i advokaadid on esindanud edukalt kliente nii keerukates läbirääkimistes kui ka erinevates maksejõuetusmenetlustes nii võlausaldaja kui ka võlgniku poole pealt. Meie eksperdid omavad praktilisi teadmisi ja kogemusi nii pankrotimenetluse üldküsimustes kui ka spetsiifilistes küsimustes nagu tagasivõitmine, massikohustusega seonduvad küsimused, piiriülene pankrotimenetlus jne ning on esindanud kliente edukalt kõigis pankrotimenetluse etappides alates selle algatamisest kuni lõpetamiseni.