Intellektuaalomand

Intellektuaalomand ja infotehnoloogia

Meie advokaadid nõustavad ja esindavad kliente kõigis intellektuaalse omandi ja infotehnoloogia valdkonda puudutavates õiguslikes küsimustes. Meil on kogemused kaubamärgi (Euroopa Ühenduse kaubamärgi, Rahvusvahelise kaubamärgi) ja patendi (rahvusvahelise patendi) registreerimisel ning autoriõiguste ja autoriõigustega kaasnevate õiguste kaitsmisel. Nõustame kliente tootedisaini, arvutitarkvara, domeeninime, andmekaitset ja andmebaase puudutavates küsimustes kui ka konfidentsiaalsuskokkulepete ja litsentsimise tehingutes. Samuti pakume oma klientidele intellektuaalse omandi auditi läbiviimist, mille kaudu saavad meie kliendid suurendada intellektuaalse omandi õigustest tulenevat kasu.

Infotehnoloogia valdkonnas on meie eesmärgiks pakkuda klientidele innovaatilist ja kvaliteetset õigusteenust lepingute koostamisel ja analüüsimisel, samuti lepingutingimuste läbirääkimistel. Meie eksperdid omavad kogemusi klientide nõustamisel portaalipidamisega seonduvates küsimustes alates e-kaubandusega seotud küsimustest kuni portaalipidaja vastutuseni. Lisaks on Hedman Partners advokaadid esindanud edukalt kliente nii riist- ja tarkvara kui ka infotehnoloogiaalase teenuse osutamisega seotud riigihangete vaidlustes. Oleme koostanud mitmesuguseid litsentsilepinguid, tarkvara ja muude infotehnoloogiliste lahenduste arendus- ja müügilepinguid.

Meil on suurepärane koostöö nii Eesti kui ka väljaspool Eestit tegutsevate patendibüroodega, mis tagab meie klientide intellektuaalomandile kvaliteetse ja kliendi soovidele vastava kaitse ka välisriikides.

Me hindame oma klientide soove, mistõttu Hedman Partnersi advokaadid on orienteeritud soovide realiseerimise käigus tekkiva intellektuaalse omandi kaitsmisele parimal võimalikul viisil, pidades silmas klientide äripositsiooni ja eksisteerivat majanduskeskkonda. Seetõttu saavutab Hedman Partners advokaadibüroo tulemusi, mis lisavad väärtust meie klientide intellektuaalomanditele ning infotehnoloogilistele lahendustele.