Hedman Partners tutvustab uut tiimiliiget – Lee Laanemäe

portree

Advokaadibürool Hedman Partners on hea meel tutvustada enda värskeimat tiimiliiget jurist Lee Laanemäed. Lee assisteerib tiimi advokaate peamiselt intellektuaalomandi ja infotehnoloogia ning tööõiguse küsimustes. Lee on lõpetamas magistriõpinguid Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Lisaks on tal mitmekülgne praktiline kogemus nii era- kui avalikus sektoris, olles praktiseerinud nii Politsei- ja Piirivalveametis kui ka õigusteaduskonna õppeassistendina Tartu Ülikoolis. Soovime Leele edu ja põnevaid väljakutseid uues ametis!