Planning-and-construction

Ehitus- ja planeerimisõigus

Nõustame ja esindame arendajaid, ehitajaid, kinnisasjade omanikke nii detailplaneeringute menetlustes, ehituslubade ja kasutuslubade väljastamise menetlustes, kui ka vastavate haldusaktide vaidlustamisel. Jagame oma teadmisi lepingute ja muu dokumentatsiooni koostamisel nii ehitamise alustamisest kuni ehitise vastuvõtmiseni. Nõustame ehitajaid ja tellijaid igasuguste lepinguliste vaidluste ning ehitise garantiiga seotud vastuolude juures.

Meie büroo ehitus- ja planeerimisõigusega tegelevad advokaadid orienteeruvad hästi lisaks valdkonna õigusele ka arhitektuurses ja ehitustehnilises teabes ja normides, sealhulgas ka insolatsiooni-, müranormides ja mõõdistamistes ning planeeringute koostamise erinõuetes.

Vastava kogemuse ning kõrge kompetentsi on nad omandanud eelneva teenistusega avalikus halduses, mis annab hea eelduse kohaliku omavalitsusega suhtelemisel, kuid ka läbi tiheda koostöö keskkonna- ja ehitusspetsialistidega.

Läheneme probleemile alati põhjalikult ning sisuliselt, lähtudes igast kaasusest kui erilisest.